Om oss

Välkommen! (Click here for English)

 

Den här sidan är tänkt att vara en samlingsplats för ett nätverk av svenska fundamentala oberoende baptister.

En fundamental baptist tror att Bibeln är Guds bokstavliga och ofelbara ord, att man blir frälst genom att tro på Jesus som sin enda frälsare och väg till himlen, och att man inte kan förlora sin frälsning.

Vi tror också att det är varje kristens skyldighet att gå ut och predika evangeliet för människor, något som vi kallar ”soulwinning”, såsom Bibeln säger att ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” (Markus 16:15 SFB) och ”…den som vinner själar är vis.” (Ord 11:30) Läs mer om vår tro här.

Vi inbjuder dig att kontakta oss på E-post  swedishbaptist@gmail.com om du vill ha en gratis King James-Bibel, eller om du vill följa med ut och predika evangeliet från dörr-till-dörr.

Guds frid!