Bibeltroende baptister deporterade av Botswanas president

Pastorn för den kontroversiella baptistkyrkan Faithful Word i staden Tempe i Arizona i USA, Steven Anderson, utvisades den 20:e september från Botswana på president Ian Khamas begäran på grund av att han tidigare predikat det Bibeln lär om homofili.

Pastor Anderson hade tillsammans med ett antal kyrkomedlemmar begett sig till Botswana för att starta en kyrka och gå ut bedriva själavinnande evangelisation från dörr-till-dörr, så kallad soulwinning. Den ursprungliga tanken hade varit att de först skulle till Sydafrika för att samla kristna bröder och systrar för dörr-till-dörr evangelisation där, men efter att lobbygrupper av sodomiter hetsat myndigheterna så att pastor Anderson nekades inträde till Sydafrika såväl som att ens mellanlanda i Storbritannien tog sig sällskapet till Botswana via Eritrea.

_91311435_gabz
Pastor Anderson (vänster) förs bort att deporteras.

Eftersom pastor  Andersons utsända missionär i Botswana, broder Garret Kirchway, även han deporterades har kyrkan skjutits upp tills vidare. Men segern är likaväl Kristus, för Pastor Anderson rapporterar här att över 200 människor fick höra en tydlig förklaring av evangeliet direkt ur Bibeln och tog emot Kristus som sin frälsare under den själavinnande evangelisationen som Guds folk han göra innan deportationen!

Det är historiskt anmärkningsvärt att kristna förföljs på detta sätt, av högt uppsatta politiker inte minst. Värt att notera är att ingen åberopar om yttrandefrihet eller religionsfrihet när det gäller kontroversiella åsikter. Det var dock många i såväl Sydafrika som Botswana som uttryckte medhåll med Pastor Andersons bibeltro att Gud hatar sodomi, och hans rätt att predika evangeliet.

Källor:

http://www.bbc.com/news/world-africa-37349683
http://www.express.co.uk/news/uk/711455/Gay-hating-preacher-called-Orlando-victims-paedophiles-banned-coming-UK
http://www.christiantoday.com/article/anti.gay.pastor.steven.anderson.banned.from.uk/95585.htm
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/09/14/anti-gay-pastor-barred-from-south-africa-its-not-really-that-cool-of-a-place/
http://www.reuters.com/article/us-botswana-lgbt-idUSKCN11Q1CS
http://www.bbc.com/news/world-africa-37418875
http://cdanews.com/2016/09/anti-gay-views-get-u-s-pastor-steven-anderson-deported-from-botswana/
Annonser
Bibeltroende baptister deporterade av Botswanas president

Raamatun tie taivaaseen (Miten pelastua?)

 

Raamattu on hyvin selkeä pelastuksesta. Kyse ei ole siitä, kuinka hyvä ihminen olet. Kyse ei ole siitä, onko menet kirkkoon vai ei, tai onko sinut kastetaan vai ei, tai jos ottaa ehtoollisen vai ei.

Kyse uskoa. Kyse uskosi, luottamuksesi Jeesukseen ainoa tie taivaaseen. Raamattu sanoo;

Finlandblogg

1. Myönnä olet syntinen

“Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä.” – Epistola Roomalaisille 3:23

Niinkuin kirjoitettu on: ei ole kenkään vanhurskas, ei yksikään…– Epistola Roomalaisille 3:10

Kukaan meistä on vanhurskas. Jos meidän hyvyys vei meidät himeln, emme sinne.

Mutta pelkureille ja uskottomille, ja hirmuisille, ja murhaajille, ja salavuoteisille, ja velhoille, ja epäjumalisille, ja kaikille valehtelioille* pitää osa oleman siinä järvessä, joka tulesta ja tulikivestä palaa, joka on toinen kuolema.– Johannesksen ilmestys 21:8

Me kaikki ovat syntiä tehneet, kaikki valehdellut. Sittemmin ansaitsemme helvetin.

 

2. Ymmärtävät synnin rangaistuksen

Mutta sitten Raamattu sanoo

“Mutta Jumala ylistää rakkauttansa meidän kohtaamme, että kuin me vielä syntiset olimme, on Kristus meidän edestämme kuollut.” – Epistola Roomalaisille 5:8

Jeesus rakastaa meitä ja tuli maan päälle. Raamattu sanoo, että Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Hän eli elämää ilman syntiä, mutta he hakkasivat häntä, sylki hänen ja naulataan hänet ristillä kuolla.

Raamattu sanoo, että kun Jeesus kuoli ristillä, hän kantoi itse kaikki meidän syntimme ruumiin.

“Joka meidän syntimme itse uhrasi omassa ruumiissansa puun päällä, että me synneistä pois kuolleet eläisimme vanhurskaudelle; jonka haavain kautta te olette terveiksi tulleet.” – Pietarin 1 Epistola 2:24

Jeesus otti rangaistusta kaikista synneistänne, kaikki velka, ristillä. Ja Raamattu sanoo, että Hän kuoli, Hänet haudattiin hänen itse meni alas helvettiin kolme päivää, ja kolme päivää myöhemmin hän nousi kuolleista. Hän osoitti hänen opetuslapsensa haavat kynnet ristin käsissään.

“Ja hän on sovinto meidän syntiemme edestä, ei ainoastaan meidän, vaan myös kaiken maailman edestä.” – 1 Johannesken epistola 2:2

Raamattu on hyvin selvää, että Jeesus kuoli kaikkien synnit miehiä. Mutta meidän on tehtävä tallentaminen tai pelastettu meidän helvettiin rangaistusta.

Kysymys kysytään kerran Raamatussa: “…herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä autuaaksi tulisin?  Mutta he sanoivat: usko Herran Jesuksen Kristuksen päälle, niin sinä ja sinun huonees autuaaksi tulee.” – Apostolitten 16:29-30

Siinä kaikki. Sitä ei ole sanonut, että sinun pitäisi mennä kirkkoon voidaan tallentaa,tai lopettaa syntiä ja tallennetaan, elää hyvää elämää tallennetaan tai kastetaan tallennetaan. Sanotaan, että sinun pitäisi vain uskoa!

 

3. Uskovat, että Jeesus kuoli ristillä, haudattiin ja nousi ylös sovittaakseen syntisi.

Raamattu sanoo, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen elää ikuisesti. Iankaikkinen elämä merkitsee elämää joka ei koskaan lopu. Ei ole mitään voit tehdä menettää sen, niin, valehteli Jumala lupaustaan. Mutta Jumala ei voi valehdella. Jos uskot Jeesukseen sinä pelastut ikuisesti, mitä tapahtuu sen jälkeen. Kerran pelastettu, aina pelastettu.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saaman.” – Johanneksen evankeliumi 3:16

“Ja minä annan heille ijankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkuman ijankaikkisesti, eikä pidä yhdenkään repäisemän heitä minun kädestäni.” – Johanneksen evankeliumi 10:28

Heti kun uskot Jeesukseen, saat iankaikkisen elämän lahjana Jumalalta! Se on lahja, jonka Jumala lupasi koskaan palaa, ja pelastus kestää ikuisesti.

“ Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka uskoo minun päälleni, hänellä on ijankaikkinen elämä.” – Johanneksen 6:47

“Sillä kuolema on synnin palkka, mutta ijankaikkinen elämä on Jumalan lahja Jesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme.” Epistola Roomalaisille 6:23

4. Luota yksin Jeesukseen Pelastajanasi

Sinulla on oltava kaikki luottamus Jeesukseen ja mitä hän on tehnyt sinulle. Jos luotat itseesi ja oman kykyä pysäyttää synnin, oma vanhurskaus, tai jos luulet tarvitaan tuoda järjestystä elämääsi voidaan tallentaa, joten se on teko oppi! Sitten et ole pelastettu. Sinä msåte vain uskoa Jeesukseen, hän on se, joka teki kaiken meidän pelastuksemme. Meidän täytyy vain laittaa uskomme siihen.

On monia väärennettyjä kristittyjä, he sanovat, että sinun täytyy tehdä jotain tallennetaan. Mutta Jeuss Raamatussa sanotaan, että siellä on sellainen hänelle, mutta hän sanoo atthan koskaan tuntenut heitä. Siten niitä ei ole koskaan tallennettu!

“Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkäät pois minun tyköäni, te väärintekiät.” – Matteuksen vankeliumi 7:23

 

Raamattu sanoo “Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi.” – Rom 10:13

Jos uskot tämän, voit rukoilla tämän rukouksen. Ei ole sanoja, jotka säästää, mutta usko Jeesukseen:

Rakas Jeesus, tiedän olen syntinen. Tiedän, että ansaitsen helvettiin, mutta uskon, että kuolit ristillä minulle ja nousi jälleen.

Ole hyvä ja pelasti minut nuoch antaa minulle iankaikkisen elämän. Vie minut taivaaseen kun kuolen. Minä vain luotan sinuun Jesus.
Amen.

Raamatun tie taivaaseen (Miten pelastua?)

الإنجيل طريق الجنة (مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لِكَيْ أَخْلُصَ؟

الإنجيل طريق الجنة (مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لِكَيْ أَخْلُصَ؟

Vad är en Biblisk fundamentalist?

Titeln till denna artikel har jag översatt och hämtat från pastor Paul Chappells bok ”What is a biblical fundamentalist?” som jag delvis även använder som underlag till denna artikel.

Idag kopplar kanske gemene man termen fundamentalist till islamiska terrorgrupper, individuella galningar som på eget bevåg utövar våld mot sin omvärld eller någon form av ideologisk, helst religiös gruppering i allmänhet som håller sig till en särskilt hård eller sträng tolkning av sin religion. Det är dock inte därifrån termen fundamentalist kommer, utan från passionerade kristnas motvilja att konformera sig efter samtidens urvattning och liberalisering av den historiska tron.

1800 och 1900-talets Nordamerika hade länge hade varit självklar plats för en stark bibeltro. Där fanns skilda inriktningar och uppfattningar levandes sida vid sida, i synnerhet i det tämligen nya landet USA. Dit hade flyktingar anlänt för att slå sig till ro och bli fria religiös förföljelse och förtryck från deras europeiska hemländer och dess statskyrkor. I efterdyningarna av det amerikanska inbördeskriget fick dock textkritiken, det vill säga skepsisen mot den klassiska kristna läran luft under vingarna.

Upplysningstidens förnuftsideal hade kommit att prägla europeiska tänkare och teologer (tex. Immanuel Kant, Fredrick Schrielmacher, Johann Semler), vilka i sin tur spred vetenskapens ideal med empiriska krav och sekularisering även till de kristna kyrkorna. Likaledes anammades Charles Darwins teori om evolution efter publiceringen av Origin of Species (1859) av delar av kristenheten. Den kristna apologetiken hamnade alltså för första gången på länge i defensivt läge, och inom kort hade man på många håll kompromissat kraftigt och stod inte längre upp för den kristna trons fundament.

När alltså även teologer och kyrkor började förneka frälsningen i Jesus Kristus och Bibelns auktoritet i utbyte mot mänsklig rationalitet, fanns det gudsmän som reste sig till trons försvar och började argumentera för sanningen. Detta skedde i synnerhet bland baptister, och många människor kom att lämna de tidiga baptistsamfunden eftersom de rört sig i en sekulär riktning (bl.a Southern Baptist Convention). Pastorer och ledare som tog avstånd från bibelkritiken samlades till konferenser (Niagara Bible Conference) i slutet på 1800-talet och slog fast tron på grundläggande (fundamentala) sanningar såsom Bibelns ofelbarhet och Jesu bokstavliga återkomst. Denna rörelse var aldrig menad som ett samfund, utan blev en väckelsens kraft som bidrog till fler konferenser, starka evangelisationsengagemang, publicerandet av mängder med bibeltrogen litteratur om Bibeln och trons fundament, samt öppnandet av högskolor med Biblisk undervisning (Bible Colleges) Med fortsättning på 1900-talet började allt fler pastorer från oberoende kyrkor att predika detta som kom att kallas fundamentalism, det vill säga den kompromisslösa tron på Bibelns sanningar.

Efter ca år 1950 tillkom en ny generation oberoende baptister (Independent Baptist), eller fundamentalister, där många kom från olika kyrkobakgrunder. Idag finns ca 13.000 oberoende baptistkyrkor (utan samfundsanknytning) i USA, men även i Kanada, Storbritannien, Australien, Japan, Norge, Ryssland och Costa Rica finns det oberoende baptistkyrkor – Ja, i hela världen!

En mycket viktig aspekt av denna baptiströrelse är att vara oberoende från andra samfund eller större sammanhang. Istället ser man den lokala kyrkan som autonom och underställd endast Kristus. Den personliga bibelläsningen är också signifikant för fundamentala baptister. Att varje dag läsa och studera Bibeln på egen hand är centralt för varje persons förståelse av Skriften. Bibeln står i centrum i baptisternas liv, i deras tro och i deras gudstjänstliv. Fundamentala baptister har också för vana att berätta för människor hur man kan bli frälst genom att tro på Jesus. Detta görs exempelvis genom att knacka dörr och leda folk genom bibelorden, genom att predika för familj och vänner, eller i samband med spridandet av biblar.  

Oberoende fundamentala baptister tror bland annat;

  • Att hela Bibeln är Guds bokstavliga ord (2 Tim 3:16-17)
  • Att jungfrufödelsen verkligen ägt rum (Lukas 1:26-27, 34-35)
  • Att Jesu blod är det enda lösenoffret som kan betala för synden (1 Petrus 1:18-19, 1 Joh 2:2, Rom 5:9)
  • Att alla människor är syndare och att en människa blir frälst endast genom att välja att sätta sin tro på Jesus som sin enda frälsare (Joh 3:16, Ef 2:8-9, Rom 3:23, 5:8, 6:23, 10:9-10)
  • Att man inte kan förlora sin frälsning. Gud lovar evigt liv, inte temporärt liv. Det vill säga, en gång frälst – alltid frälst (Rom 8:38, Joh 10:28, Joh 6:35,37,40, Ps 37:28, Ps 121:7)
  • Att Jesus Kristus är Gud (Heb 1:8, Joh 20:28-29,1 Tim 3:16, 1 Joh 1:1, Joh 10:30)
  • Att Jesus uppstod i sin fysiska kropp (Joh 2:18-22, Luk 24:36-46)
  • Att Jesus synligt ska återkomma till jorden efter vedermödan, innan Guds vrede och domens dag för att hämta de frälsta (Apg 1:11, Titus 2:13, Matt 24:29-31)
  • Att de kristna ska ta avstånd ifrån världslighet och konformism (Rom 12.2, 2 Kor 6:14-17, Ps 101:3)
  • Att det är alla frälstas skyldighet att predika evangeliet (Mark 16:15, 2 Tim 4:2, Apg 1:8, Luk 24:47, Ps 126:5-6, Ords 11:30)
Vad är en Biblisk fundamentalist?

Hur blir man frälst?

Bibelns väg till himlen

1. Medge att du är en syndare.

”Allesamman äro de syndare, och hafva intet berömma sig af för Gudi;” – Romare 3:23

”Derföre, såsom igenom ena mennisko är synden kommen i verlden, och för syndenes skull döden; och är så döden kommen öfver alla menniskor, efter de alle syndat hafva,” – Romare 5:12

Ingen är god nog att komma till Himlen av egen förtjänst. Oavsett hur mycket gott vi gör, räcker vi ändå inte till.

2. Inse straffet för din synd.

”Ty syndenes lön är döden…” – Romare 6:23 

”Och döden och helvetet vordo kastade, uti den brinnande sjön; denne är den andre döden. Och den der icke vardt funnen skrifven i lifsens bok, han vardt kastad i den brinnande sjön.” -Uppenbarelse 20:14-15

Betalningen, eller straffet för vår synd är evig död på en plats som kallas Helvetet och Den Brinnande Sjön.

3. Tro att Kristus dog på korset, begravdes, och uppstod från graven som en betalning för din synd.

”…Guds gåfva är det eviga lifvet, genom Christum Jesum, vår Herra.” – Romare 6:23 
”Derföre beprisar Gud sin kärlek till oss att Christus är död för oss, när vi ännu vore syndare.” – Romare 5:8

”Ty så älskade Gud verldena, att han utgaf sin enda Son, på det att hvar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få evinnerligit lif.” – Johannis 3:16

”Och vi äre vittne till allt det han gjort hafver, i Judiska landet, och i Jerusalem; den dråpo de, och hängde på träd. Denna hafver nu Gud uppväckt på tredje dagen, och låtit honom varda uppenbar;” – Gärningar 10:39-40

”Ty af nådene ären I frälste, genom trona; och det icke af eder, Guds gåfva är det; Icke af gerningar, på det ingen skall berömma sig” – Ephesier 2:8-9

”Och han hade dem ut, och sade: Herrar, hvad skall jag göra, att jag må blifva salig? Då sade de: Tro på Herran Jesum, så blifver du och ditt hus saligt;” – Apg 16:30-31

Man blir inte frälst genom att sluta synda, genom att gå i kyrkan eller vara en god människa. Frälsning är helt enkelt att sätta sin tillit till (tro på) att Jesus Kristus tog på sig straffet, alltså betalade skulden, för dina synder. 

4. Förstå att frälsningen består för evigt.

”I hoppet till evinnerligit lif, det Gud, som icke ljuga kan, för evigt utlofvat hafver;” – Titum 1:2

”På det att hvar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få evinnerligit lif. Ty så älskade Gud verldena, att han utgaf sin enda Son, på det att hvar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få evinnerligit lif. ”- Johannis 3:15-16

”Och jag gifver dem evinnerligit lif, och de skola icke förgås evinnerliga; ingen skall heller rycka dem utu mine hand. Min Fader, som mig dem gifvit hafver, är store än alle; och ingen kan rycka dem utaf mins Faders hand. ” – Johannis 10:28-29

När Gud frälser dig, ger Han dig “evigt/evinnerligt” liv. Med andra ord liv utan slut; liv som består för evigt. Så när Han frälser dig är det för alltid. Oavsett vad du gör efter att du tar emot “gåvan av evigt liv” kan du du inte förlora din frälsning. I annat fall ljög Gud, men vi vet att Gud inte kan ljuga. 

5. Be Jesus Kristus i bön att frälsa dig.

”Ty om du bekänner med dinom mun Jesum, att han är Herren, och tror i ditt hjerta att Gud hafver uppväckt honom ifrå de döda, så varder du salig. Ty med hjertans tro varder man rättfärdig, och med munsens bekännelse varder man salig.” – Romare 10:9-10

Evigt liv är en gåva köpt av Jesu blod och som erbjuds fritt till de som åkallar Honom i tro. Alla som tror på Herren Jesus Kristus blir frälsta för alltid. Att bli frälst är en engångshändelse. Allt du behöver göra är att be Honom frälsa dig.

Låt oss hjälpa dig att formulera en bön. Det är inte själva orden som frälser, utan din tro på Jesus Kristus.

Du kan be såhär;

”Käre Jesus, jag vet att jag är en syndare och jag vet att jag förtjänar att komma till Helvetet. Men jag tror på att du dog på korset, begravdes och uppstod från graven för att betala för all min synd. Jag ber att du frälser mig och tar mig till Himlen när jag dör. Amen.”

                                                                                                          

Om du bad den här bönen och uppriktigt tror på vad du bad, så säger Gud i Bibeln att du är född på nytt och har blivit ett Guds barn – en del av Guds familj. Nu är det viktigt att du börjar att läsa Bibeln, som är Guds ord, och lär dig mer om Gud och hans vilja för ditt liv. Det är också viktigt att du umgås med andra frälsta kristna i en lokal kyrka.

På detta sätt växer du i ditt kristna liv, och blir som den man i en av Jesu liknelser som byggde sitt hus på en klippgrund och därför blev stadig och trygg. I Sverige finns det inte så många kyrkor som tror att man blir frälst genom att bara tro och att man inte kan förlora sin frälsning, och de flesta kyrkor kompromissar med Guds ord. Det är ändå viktigt att du går till den bästa församling du kan hitta, och att du själv ber och läser din Bibel. Men kom ihåg att din frälsning inte är beroende av allt detta, du är redan frälst!

Om du vill ha hjälp med att hitta en lokal församling, få stöd i ditt kristna liv, eller vill ha en gratis Bibel, är du välkommen att kontakta oss på epost; swedishbaptist@gmail.com

Hur blir man frälst?