Vår tro

Vi tror att hela Bibeln (King James Version el. Textus Receptus-manuskripten) är Guds bokstavliga och ofelbara ord. – Ps. 12:6-7, 119:160, 138:2, Joh 17:17, Ord. 30:5-6, 4 Mose 4:2, Upp 22:18-19, 2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21, 23, Rom 15:4, Jes 40:8, Matt 24:35,

Vi tror på en allsmäktig Gud i tre personer; Fader, Son och Helig Ande. 1 Jo 5:7-8, Matt 3:17, 28:9, 19, Joh 1:1-3, 3:31, 9:38, 10:30, 13:31, 14:6-7, 9-11, 16-26, 15:23, 20:28, Ps 2:7, Kol 1:12-17, Heb 1:8, 1 Tim 3:16.

Vi tror på att Jesus Kristus är Gud, avlad av den Helige Ande och mirakulöst född av jungfru Maria. Vi tror på att man blir frälst genom att tro på Herren Jesus Kristus som sin enda frälsare och väg till himlen, att han dog på ett kors och uppstod på tredje dagen ifrån det döda som ett fulländat offer för människans synd, och att inget annat än tro (tillit till detta) behövs för att bli frälst. Man blir frälst av nåd genom tro. Vi tror att frälsningen är en engångshändelse. Ef 2:8-9, Rom 3:23-24, 6:23, 10:9, Apg 16:30-31, 1 Tim 2:5-6, Apg 4:12

Vi tror att Jesus Kristus nedsteg till helvetet efter sin död och led vårt helvetesstraff i vårt ställe, såsom Skriften såväl som den apostoliska trosbekännelsen lyder ”…Korsfäst, död och begraven,  Nederstigen till dödsriket, På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda… ”. Apg 2:27, Upp 1:18, Matt 12:40, Jona 2:2,6, Jes 53:4-5, 9-11, Ps 16:10, 2 Mose 12:9.

Vi tror på de frälstas eviga säkerhet i Kristus; det vill säga att det är omöjligt att förlora sin frälsning. Joh 10:28-29, 6:37-40, 1 Joh 2:25, 5:10-11, 13.

Vi tror att den nyfrälstas första steg av lydnad till Gud är dop genom nedsänkning. Apg 8:12, 37-38, 9:18.

Vi tror på att jorden är skapad av Gud på 6 bokstavliga 24-timmars dygn. 2 Mose 20:11,

Vi tror att djävulen (satan) bokstavligen finns, att han tillfälligt styr över jorden och kommer att dömas till evigt straff i helvetet. Joh 12:31, Luk 4:5-7,

Vi tror att kyrkan är den lokala och oberoende församlingen av döpta och frälsta kristna. Vi förkastar läran om en universell kyrka och anser att samfund är en obiblisk struktur.

Vi förkastar läran om Kalvinism och tror att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. 1 Tim 2:3-4, Titus 2:11

Vi tror att uppryckelsen kommer att ske efter vedermödan och innan Gud uttömmer sin vrede över jorden.

Vi är emot världslighet, konformism, socialism, feminism, liberalism och ekumenik. Vi tror att de heliga (dvs. de frälsta) är kallade till att leva moraliskt rena liv avskilt från världen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s